TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Ấn Phẩm

Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Tác giả : ThS. Hà Văn Huề, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, ThS. Đoàn Thị Thu Thuỷ, PGS.TS Nguyễn Công Việt

Cuốn sách “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn” nhằm giới thiệu đến công chúng  và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, Văn thư Lưu trữ học, Văn bản học, Sử liệu học, … Xem ấn phẩm tại đây: Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Liên Hệ Phòng Đọc

957106 truy cập

78 trực tuyến

Liên kết Website

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: 18, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614