TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Ấn phẩm

Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Tác giả : ThS. Hà Văn Huề, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, ThS. Đoàn Thị Thu Thuỷ, PGS.TS Nguyễn Công Việt

Cuốn sách “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn” nhằm giới thiệu đến công chúng  và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, Văn thư Lưu trữ học, Văn bản học, Sử liệu học, … Xem ấn phẩm tại đây: Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội (1875-1975)

Tác giả : T.S Vũ Thị Minh Hương, S.E.M. Herve’ Bolot, Hà Văn Huề, Hubert Olie’, Nguyễn Thị Thúy Bình, Andrew Hardy…

Cuốn sách được tái bản nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1973-2013), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối quan hệ được ưu tiên gắn kết giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Trường Viễn Đông Bác Cổ. Cuốn sách được tái bản nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1973-2013), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối quan hệ được ưu tiên gắn kết giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam...

Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội

Tác giả : Hà Văn Huề, Đỗ Hoàng Anh

Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức một cuộc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề "Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954". Tài liệu trưng bày tại Triển lãm gồm 68 bản đồ và một số tài liệu dạng văn bản về quy hoạch đô thị và địa giới hành chính ở Hà Nội từ 1873 - 1954. Đây là những sử liệu quan trọng đối với người làm công tác nghiên cứu về lịch sử Hà Nội. Đặc biệt trong số đó có một số tài liệu lưu trữ gốc và một số tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi. Tài liệu trưng bày...

Liên Hệ Phòng Đọc

1185771 truy cập

156 trực tuyến

Liên kết Website