TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội (1875-1975)

Tác giả : T.S Vũ Thị Minh Hương, S.E.M. Herve’ Bolot, Hà Văn Huề, Hubert Olie’, Nguyễn Thị Thúy Bình, Andrew Hardy…
Năm xuất bản : 2014
Nhà xuất bản : NXB Thế giới

Cuốn sách được tái bản nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1973-2013), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối quan hệ được ưu tiên gắn kết giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Trường Viễn Đông Bác Cổ. Cuốn sách được tái bản nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1973-2013), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những mối quan hệ được ưu tiên gắn kết giữa Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Trường Viễn Đông Bác Cổ.

Qua 53 bản vẽ thiết kế và 23 bức ảnh minh họa, tác phẩm giới thiệu đến ban đọc 32 công trình kiến trúc được lựa chọn, tiêu biểu cho di sản kiến trúc của Hà Nội thời kỳ thuộc địa như: Phủ toàn quyền Đông Dương, Phủ thống sứ Bắc Kỳ, Tòa án Hà Nội, nhà lao trung ương, sở mật thám Bắc kỳ…

Tệp đính kèm : Kien-truc-cac-cong-trinh-xay-dung-tai-Ha-Noi.pdf

Liên Hệ Phòng Đọc

971025 truy cập

83 trực tuyến

Liên kết Website