TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Tác giả : ThS. Hà Văn Huề, ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, ThS. Đoàn Thị Thu Thuỷ, PGS.TS Nguyễn Công Việt
Năm xuất bản : 2013
Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Cuốn sách “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn” nhằm giới thiệu đến công chúng  và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, Văn thư Lưu trữ học, Văn bản học, Sử liệu học, …

 

Xem ấn phẩm tại đây: Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn

Tệp đính kèm :

Liên Hệ Phòng Đọc

1187954 truy cập

167 trực tuyến

Liên kết Website