TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Giới thiệu một số văn bản do Thống đốc Nam Kỳ ban hành về việc thay đổi địa giới hành chính như chia tách, thành lập, xác định ranh giới các hạt thanh tra thuộc Đồng Tháp.
Thời kỳ này, Đồng Tháp phần lớn nằm trong địa giới tỉnh Sa Đéc và năm tỉnh: Tân An, Mỹ Tho, Long Xuyên, Châu Đốc và Cần Thơ; chia ra ba quận: Châu Thành, Lai Vung và quận Cao Lãnh.

Phần II: Đồng Tháp thời kỳ Pháp thuộc

Trước khi có sự can thiệp của thực dân Pháp, Nam Kỳ gồm có 6 tỉnh là Biên Hòa, Gia Định, Định Tường (miền Đông) và An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên (miền Tây). Năm 1862, bằng Hòa ước ký với triều đình Huế, thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh...