07:07 PM 10/03/2019  | 

“Ở cuốn lịch năm ấy bìa vàng nhòe nét son dấu kim ấn tòa Khâm thiên giám có niên hiệu Duy Tân thập niên, người ta thấy tiết thu phân và ngày lập thu qua đã lâu rồi”. Nhà văn Nguyễn Tuân đã viết như vậy trong “Vang bóng một thời” về cuốn Lịch Hiệp kỷ từng một thời đóng vai trò quan trọng dưới triều Nguyễn, nhưng đến nay, người sưu tầm sách cổ muốn tìm một cuốn cũng không hề đơn giản. Vậy dưới triều Nguyễn, những cuốn lịch tết đã được làm như thế nào? câu trả lời được tìm thấy trong các văn bản hành chính triều Nguyễn.