TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Tấu

Tấu là hình thức văn bản mà các nha môn và thần dân sử dụng để tâu bày lên vua các vấn đề, sự việc có liên quan, nêu kiến nghị để vua các vấn đề, sự việc có liên quan, nêu kiến nghị để vua xem xét, phê duyệt. Loại văn bản này được sử dụng khá phổ biến dưới các triều đại. Trong Châu bán triều Nguyễn được lưu giữ đến nay, tấu chiếm khối lượng khá lớn. Dưới triều Vua Bảo Đại còn sử dụng “báo cáo” như là “tấu”.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614