TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Sắc

Sắc là loại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế, được sử dụng vào mục đích như: ra lệnh cho các nha môn và thần dân thực hiện các nhiệm vụ công tác hoặc công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; điều chuyển công tác, giao nhiệm vụ, ủy quyền giải quyết công việc cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước; ban phong chức tước và phong thần, phong thánh cho những người có công lao đối với đất nước và cho phép dân chúng được thờ cúng; phong tặng tên thụy cho quan lại; phong phẩm hàm cho bố mẹ các quan.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614