TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Mộc bản triều Nguyễn

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn gồm 34.691 tấm với 55.320 mặt khắc thuộc 152 cuốn sách. Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn phong phú về nội dung, độc đáo về kỹ thuật chế tác và vật mang tin, là bản khắc trên gỗ chữ Hán – Nôm ngược để in thành sách.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614