TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Khải

Khải là văn bản của các nha môn hoặc thần dân trình lên thái tử để báo cáo tình hình hoặc kiến nghị, đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của thái tử. Khải có chức năng như tấu, nhưng khác tấu ở đối tượng nhận văn bản. Khải chỉ sử dụng trong trường hợp dâng trình lên thái tử, còn tấu thì dùng khi báo cáo lên nhà vua.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614