TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Chế

Chế là chỉ dụ của hoàng đế, mệnh lệnh của thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu và hoàng thái tử. Chế cáo là lời hoàng đế truyền trong bản văn phong chức cho quan lại, phong tước vị cho thần linh.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614