TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Biểu

Biểu là văn bản của các triều thần, quan lại, thần dân dùng để tạ ơn, tạ lỗi với nhà vua. Biểu cũng được các bề tôi dùng để chúc mừng hoặc trình bày việc dâng tiến các lễ vật lên nhà vua nhân dịp nhà vua lên ngôi hoặc ngày lễ, tết. Biểu có tính chất gần như loại công văn cảm ơn hoặc chúc mừng mà các cơ quan nhà nước hiện nay vẫn thường dùng.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614