TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Người Pháp đưa nền tây học vào Nam Kì

Người Pháp đưa nền tây học vào Bắc - Trung Kì

Người Pháp đưa nền tây học vào Bắc - Trung Kì

Khoa cử theo hệ thống giáo dục bản xứ

Khoa cử theo hệ thống giáo dục bản xứ

Cải cách giáo dục lần thứ nhất tại Việt Nam

Sách và chương trình học

Thành lập một số trường học

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Cải cách giáo dục lần thứ hai

Một số trường học xưa và nay

Một số trường học xưa và nay

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614