TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Dụ

Dụ là hình thức văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế dùng để khuyên bảo, răn dạy thần dân, ra lệnh thi hành hoặc đề ra các quy định mang tính pháp quy. Dụ có thể là những lời khuyên dạy, chỉ thị bằng miệng (khẩu dụ) của hoàng đế, nhưng chủ yếu bằng văn bản. Còn được gọi là thánh dụ, thượng dụ, dụ chỉ. Tuy gọi là khuyên bảo, răn dạy nhưng dù bằng văn bản hay bằng lời nói đều mang tính mệnh lệnh và có hiệu lực cao. Bởi đó là lời khuyên, dạy của đấng “thiên tử”, người nắm trong tay quyền lập pháp, hành pháp và cả tư pháp của cả đất nước. Triều Nguyễn là vương triều ban hành nhiều nhất, bao gồm cả dụ mang tính cá biệt và dụ có tính chất quy phạm pháp luật.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614