TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Chiếu

Chiếu là loại văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hoàng đế, để dùng vào các mục đích tuyên bố với toàn dân về một chủ trương, một quyết sách hoặc quan điểm của hoàng đế về một vấn đề quan trọng liên quan đến trị nước, đến vận mệnh quốc gia. Hoàng đế Gia Long và Minh Mạng còn dùng Chiếu để bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, thưởng phạt các quan chức trong bộ máy nhà nước.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614