TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới”

14:50 03/03/2018 Tin Hoạt Động Của Trung Tâm

 

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều tuyển chọn nhân tài thông qua khoa cử. Ngay từ thế kỉ XI, Văn Miếu và Quốc Tử Giám được cho xây dựng tại Hà Nội nhằm mục đích đào tạo nhân tài, ban đầu dành cho con vua và con các bậc đại quyền quý, sau mở rộng cho cả con nhà thường dân có sức học xuất sắc. Nơi đây còn lưu giữ được các tấm bia tiến sĩ của 82 khoa thi (1442- 1779), trên đó khắc tên 1307 lượt Tiến sĩ thi đỗ. Đây là những pho “sử đá” thể hiện văn hóa giáo dục và là niềm tự hào của truyền thống hiếu học của Việt Nam.  

 Đặc biệt, dưới triều Nguyễn, các Hoàng đế đã chủ trương lấy việc tổ chức giáo dục, đào tạo nhân tài là nhiệm vụ quan trọng. Với 143 năm tồn tại, nhà Nguyễn đã tổ chức nhiều khoa thi khác nhau, trong đó khoa Tiến sĩ gồm có ba kì thi: thi Hương, thi Hội và thi Đình là khoa thi được chú trọng. Bên cạnh đó, từ triều Tự Đức, Chế khoa gồm khoa thi Nhã sĩ và Cát sĩ cũng được tổ chức với mục đích tuyển chọn những nhân tài đặc biệt. Các Hoàng đế triều Nguyễn đã chủ trương lấy việc tổ chức giáo dục, đào tạo và trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện thông qua việc xây dựng Quốc Tử Giám và Văn Miếu tại Huế dưới thời Vua Gia Long hay việc thành lập Trường Quốc học Huế dưới thời Vua Thành Thái. 

Các Hoàng đế các triều đại phong kiến Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục từ việc tổ chức, quản lí trường học, quy định chế độ thi cử đến nghi lễ truyền lô, ban yến, vinh qui bái tổ, ban thưởng hay khắc bia tiến sĩ ở Văn Miếu ở Hà Nội và Huế. Hầu hết các nội dung này đều được thể hiện một cách sinh động trên Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn và Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long. Với những giá trị đặc biệt về nội dung và hình thức, Châu bản và Mộc bản đã và 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê – Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được Unesco công nhân là Di sản Tư liệu thế giới.  

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm phát huy giá trị các Di sản tư liệu đã được thế giới công nhận như: Mộc bản, Châu bản và Bia Tiến sĩ triều Lê-Mạc. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản Tư liệu thế giới” khai mạc ngày 05 tháng 3 năm 2018 tại Văn Miếu, Hà Nội. 

Triển lãm được bố cục thành ba phần: 

Phần I: Lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam qua các triều đại 

Phần II: Quốc Tử Giám – Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam 

Phần III: Bia đề danh Tiến sĩ và các Trạng nguyên tiêu biểu 

Hơn 50 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu lựa chọn từ các di sản tư liệu thế giới sẽ được giới thiệu tại Triển lãm, giúp phản ánh một phần bức tranh về nền giáo dục Việt Nam xưa dưới các triều đại phong kiến. Bên cạnh đó, Triển lãm sẽ giúp các nhà khoa học, nhà quản lý và độc giả yêu thích văn hóa lịch sử biết đến những nguồn tư liệu có giá trị về lịch sử, văn hoá dân tộc. 

HOÀNG ANH

Untitled1

Untitled

 

Liên Hệ Phòng Đọc

959473 truy cập

54 trực tuyến

Liên kết Website

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: 18, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614