TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn giá trị lịch sử và đương đại

10:58 09/10/2018 Tin Hoạt Động Của Trung Tâm

Anh Hoi thao Cai cach HC

Cải cách nói chung hay cải cách hành chính nhà nước nói riêng luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi giai đoạn lịch sử và cũng là khát vọng của những người đứng đầu đất nước. Một đất nước sẽ không thể phát triển nếu không có các cuộc cải cách. Tuy mỗi giai đoạn, nhà cầm quyền có những mục tiêu và phương thức khác nhau nhưng đều hướng tới mong muốn chung là làm sao cho dân giàu nước thịnh, xã hội ổn định phồn vinh. Và để đạt được mục tiêu đó việc củng cố tinh lọc bộ máy hành chính, tuyển chọn sử dụng nhân tài, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực nhà nước luôn là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ quốc gia hay nhà nước nào.

Trong thực tế giai đoạn hiện nay, những mục tiêu đó vẫn luôn là vấn đề nóng hổi và mang giá trị thực tiễn. Tại các kỳ họp Hội nghị trung ương 6 và 7 khóa 12, một trong các mục tiêu trọng tâm Đảng ta đặt ra là “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 cũng nhấn mạnh “Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”. Điều đó thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước ta trong việc mong muốn cải tổ hệ thống chính trị, làm tinh sạch gọn nhẹ bộ máy hành chính nhà nước; kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn tham nhũng; xây dựng một “Chính phủ kiến tạo” năng động, đổi mới; một “Nhà nước pháp quyền” dân chủ, do dân, vì dân.

Những vấn đề đặt ra trong hội thảo lần này không ngoài mục đích cùng nhìn lại những dấu ấn cải cách của các thời đại trước và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn xã hội ngày nay, để cùng nhìn nhận đánh giá những giá trị lịch sử cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm cho đương đại. Với gần 20 tham luận của các nhà khoa học và một số địa phương trong cả nước về các khía cạnh của cải cách nói chung và cải cách hành chính nói riêng trong quá khứ và hiện tại, hy vọng hội thảo sẽ góp thêm những những góc nhìn khoa học mới mẻ và thực tiễn giúp các nhà quản lý đương thời hoạch định những chính sách cải cách phù hợp.

Ban tổ chức cũng mong muốn hội thảo là một diễn đàn mở không chỉ trao đổi những vấn đề mang tính học thuật hàn lâm mà còn đem đến những vấn đề thời sự mang hơi thở cuộc sống đương đại. Những kinh nghiệm của quá khứ sẽ luôn là bài học quý báu cho hiện tại và tương lai. Ôn cũ để biết mới cũng là thể hiện trách nhiệm của hậu thế trước lịch sử và các bậc tiền nhân./.

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Liên Hệ Phòng Đọc

942428 truy cập

18 trực tuyến

Liên kết Website

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: 18, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614