TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Thân

Thân là những tờ trình hoặc báo cáo của các quan và các nha môn.

Kê là các bản dụ trù, danh sách, bản kê khai của quan lại ở trung ương và địa phương.

Truyền thị

Truyền thị là văn bản của các quan, đình thần thông báo mệnh lệnh hoặc các quyết định từ trung ương đến các quan văn võ lớn nhỏ trong kinh ngoài tỉnh.

Tư di

Tư di là loại văn bản do các quan lại ở trung ương và địa phương gửi cho các cơ quan, chức quan ngang hàng, ngang cấp để trao đổi công việc.

Tư trình

Tư trình là loại văn bản do quan lại ở trung ương và địa phương gửi cho các cơ quan, chức quan cấp trên.

Trát

Trát là loại văn bản do quan lại ở trung ương và địa phương dùng để thông báo, truyền đạt mệnh lệnh của nhà vua hoặc các cơ quan trung ương xuống các cấp dưới.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: 18, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614