TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Có lẽ không nhiều người biết rằng quan hệ Việt Nam – Pháp đã bắt đầu từ một ngày tháng 12 năm 1624 khi cha Alexandre de Rhodes, người góp phần sáng tạo chữ Quốc ngữ, đặt chân đến Đàng Trong. Kể từ ngày đó, quan hệ ngoại giao hai nước chưa từng bị gián đoạn. Dù trong quan hệ hai nước đã từng có những sự kiện buồn, nhưng sẽ là phiến diện và định kiến nếu chỉ nhớ đến những sự kiện như vậy. Thực tế, nhiều thành quả to lớn đã thu được từ lịch sử chung và sự hiểu biết lẫn nhau của hai dân tộc, chúng ta cần nêu bật những khía cạnh tích cực nhất của các thành quả đó để dùng làm bệ phóng cho quan hệ đối tác hiệu quả ngày nay và mai sau.

Thời gian trôi qua, các vết thương đã lành và chúng ta có thể có cái nhìn rộng hơn và khách quan hơn về quá khứ chung của hai nước. Giai đoạn thuộc địa mở đường cho việc xây dựng trường học, bệnh viện và đường sá… nhưng cũng đồng thời kéo theo việc bóc lột người lao động… Không nên lãng quên bất kì điều gì.

Trong khuôn khổ năm chéo Pháp tại Việt Nam và Việt Nam tại Pháp, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp đã hợp tác để giới thiệu tới công chúng hai nước những thời kì quan trọng trong lịch sử chung của hai quốc gia qua một số hình ảnh.

+ Cuộc gặp gỡ giữa các nền văn minh

+ Việc mở trường học

+ Cơ sở hạ tầng và các công trình cầu đường

+ Khai khẩn lãnh thổ, rừng và việc khai thác rừng công nghiệp hóa

+ Đấu tranh chống ngoại xâm

+ Cuộc chiến giành độc lập. Hồ Chí Minh và người Pháp

+ Những người đã yêu mến nước Việt Nam. Văn học Pháp – Việt và những ảnh hưởng qua lại

+ Nước Pháp trên đất Việt

+ Cộng đồng người Việt Nam sống tại Pháp

+ Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa Việt Nam và Pháp