TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Trong kho tàng tư liệu về triều Nguyễn, các bộ sách chính sử là một nguồn tư liệu quý, xác đáng để hậu thế tìm hiểu và tra cứu. Trải qua thời gian, những biến cố của chiến tranh cùng thời tiết khắc nghiệt nên nguồn tư liệu này bị thất thoát nhiều. Tuy nhiên, những bộ sách như: Đại Nam Nhất thống chí, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam thực lục chính biên… cũng cung cấp khá đầy đủ, toàn diện về các mặt tổ chức hành chính, chính quyền, bang giao, kinh tế, luật pháp và văn hóa, giáo dục dưới triều Nguyễn. Một trong những nguồn tư liệu gốc xác đáng để Quốc Sử Quán triều Nguyễn (thành lập năm 1821) – cơ quan được triều đình giao nhiệm vụ ghi chép, biên tập quốc sử…, viết nên những bộ chính sử nói trên chính là Châu bản triều Nguyễn.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614