TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Ngự phê trên Châu bản là “bộ sưu tập thư pháp thảo thư của các Hoàng đế nhà Nguyễn” với những nét chữ thảo khoáng đạt, đạt đến tính thẩm mỹ cao trong lối thể hiện thư pháp của người xưa.
Châu bản được các Hoàng đế triều Nguyễn phê duyệt trực tiếp trên văn bản bằng mực son đỏ. Bút phê của các Hoàng đế thể hiện ý chí, quyền lực của nhà vua đối với mọi vấn đề của đất nước. Ngự phê trên Châu bản gồm các hình thức như: Châu điểm, Châu phê, Châu khuyên, Châu mạt, Châu sổ, Châu cải.
Châu điểm là một nét son vua chấm lênđầu văn bản hoặc một vấn đề thể hiện sự đồng ý.
Châu phê là những chữ, một câu hoặc một đoạn văn do đích thân nhà vua viết, có thể ở đầu câu, ở cuối câu hoặc chen vào giữa dòng trên văn bản thể hiện quan điểm hoặc cho ý kiến chỉ đạo.
Châu khuyên là vòng son được nhà vua khuyên lên điều khoản, tên người hoặc vấn đề được chấp thuận.
Châu cải là chữ, câu, đoạn viết bên cạnh những chữ đã sổ bỏ nhằm sửa lại hoặc thể hiện quan điểm của nhà vua.

© Trung tâm Lưu Trữ Quốc Gia I
Số giấy phép: 173/GP-TTDT, cấp ngày: 10/12/2015
Chịu trách nhiệm: Ths. Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
Địa chỉ: Sô 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37822545; Fax: 04.38255614