TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Tài liệu lưu trữ luôn gắn liền với kí ức của mỗi quốc gia dân tộc. Trong nhiều năm qua, với sứ mệnh gìn giữ di sản kí ức chung là tài liệu lưu trữ thời kì thuộc địa Pháp tại Việt Nam. Hình ảnh tiêu biểu lựa chọn từ tài liệu lưu trữ góp phần khắc hoạ những kí ức đi cùng năm tháng về một thời kì lịch sử đặc biệt. Dấu ấn về những công trình kiến trúc dọc các con phố nhỏ được quy hoạch theo kiểu Pháp tạo nên một Hà Nội duyên dáng, vừa cổ kính vừa hiện đại. Bên cạnh đó, những ngôi trường nơi chính sách giáo dục của chính quyền thuộc địa được thực thi, luôn gợi nhớ tới một thời kì mang đậm dấu ấn Pháp. Việc gìn giữ những di sản kí ức này cho mai sau là sứ mệnh của ngành lưu trữ của mỗi quốc gia. Thực hiện tốt sứ mệnh này sẽ giúp hai dân tộc cùng hướng tới những lợi ích to lớn từ lịch sử chung và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt và hiệu quả.