TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

NĂm 1873, người Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. Đồn Thủy là khu nhượng địa đầu tiên mà triều đình nhà Nguyễn đã cắt nhượng cho Pháp với diện tích ban đầu rộng hơn 18ha. Khu đất này nằm bên bờ sông Hồng, phía Đông Nam nội thành Hà Nội.
Tại đây, Pháp cho xây dựng Tòa Lãnh sự cùng nhiều công trình quân – dân sự nhằm mục đích bình định toàn xứ Bắc Kì và để chuẩn bị cho sự ra đời thành phố nhượng địa Hà Nội vào năm 1888. Cũng kể từ đây, người Pháp từng bước tiến hành cải tạo không gian Hà Nội, xây cất nhiều công sở, công trình công cộng, mở hàng loạt các tuyến phố mới mà người ta quen gọi là “khu phố Tây” như: phố Paul Bert (nay là phố Tràng Tiền – Hàng Khay), phố Borgnis Desbordes (phố Tràng Thi), đại lộ Gambetta (phố TRần Hưng Đạo)…nhằm biến nơi này thành khu vực dành riêng cho họ.