TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA 1

  • Tiếng Việt
  • Français
  • English

Khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp

  1. Khối tài liệu hành chính

Khối tài liệu hành chính có khoảng 60 phông, sưu tập tài liệu gồm :

– Tài liệu của Phủ Toàn quyền Đông Dương (1887-1945) (Gouvernement général de l’Indochine), của các Cơ quan trực thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương, của các cơ quan chuyên môn của Đông Dương, như: Nha Tài chính Đông Dương (1899-1945) (La Direction des Finances), Sở Kiểm tra Tài chính Đông Dương (1899-1945) (Le Service du Contrôle financier de l’Indochine), Sở Địa dư Đông Dương (1840-1940) (Le Service Géogra- phique  de l’Indochine), Nha Thương chính (Thuế quan) Đông Dương (1888-1919) (La Direction des Douanes et Régies de l’Indochine), Sở Trước bạ, Tài sản và Tem Đông Dương (1890-1943) (Le Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre de l’Indochine), Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (1906-1945) (La Direction des Archives et Bibliothèque de l’Indochine)…

– Tài liệu của Phủ Thống sứ Bắc kỳ (1886-19450 (La Résidence supérieure au Tonkin),  của các cơ quan Chuyên môn của Bắc Kỳ, như: Sở Địa chính Bắc kỳ (1898-1954) (Le Service du Cadastre et de la Topographie du Tonkin), Sở Học chính Bắc Kỳ (1886-1941) (Le Service de L’Enseignement du Tonkin), Nha Y tế Bắc kỳ (1885-1926) (La Direction locale de la Santé du Tonkin).

– Tài liệu của 12 toà công sứ các tỉnh ở Bắc kỳ và Tòa Đốc lý Tp Hà Nội, một số toà công sứ như: Toà Đốc lý Hà Nội (1886-1945) (La Mairie de la ville de Hanoi), Tòa Công sứ Bắc Giang (1898-1933) ( La Résidence de Bắc Giang), Tòa Công sứ Bắc Ninh (1818-1924) (La Résidence de Bắc Ninh), Tòa Công sứ Hà Đông (1882-1928) (La Résidence de Hà Đông)…

– Tài liệu giai đoạn 1945-1954 gồm có một số phông như: Toà Thị chính Hà Nội (1947-1954), Phủ Thủ hiến Bắc Việt (1947-1954), Sở Học chính Bắc Việt (1905-1954), Sở Thông tin tuyên truyền Bắc Việt (1946-1954)…

DSC_3396

Kho tài liệu lưu trữ tiếng Pháp

  1. Khối tài liệu kỹ thuật trước 1945 

– Tài liệu thuộc các công trình kiến trúc khu vực Miền Bắc, nhất là ở Hà Nội gồm có tài liệu về các dinh thự là trụ sở làm việc của các cơ quan, công sở từ thời Pháp và tư dinh của một số quan chức cao cấp của Pháp như:

+ Dinh của Phủ Toàn quyền Đông Dương (Phủ Chủ tịch hiện nay);

+ Phủ Thống sứ Bắc Kỳ ( Nhà khách của Chính phủ hiện nay);

+ Nhà hát Thành phố Hà Nội ( Nhà hát Lớn hiện nay) ;

+ Nha Tài chính Đông Dương ( Bộ Ngoại giao hiện nay) ;

+ Trường Đại học Đông Dương (Đại học Quốc gia và Đại học Dược hiện nay) ;

+ Trường Trung học Trưng Vương ( hiện nay vẫn là Trường THCS Trưng Vương) ;

+ Bảo tàng của Trường Viễn Đông Bác cổ ( Bảo tàng Lịch sử Việt Nam hiện nay);

+ Sở Bưu điện Bờ Hồ ( Bưu điện Hà Nội hiện nay)…

– Tài liệu về các công trình thuỷ lợi ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ như :

+ Hệ thống thuỷ nông Hà Đông – Phủ Lý;

+ Hệ thống thuỷ nông sông Cầu;

+ Hệ thống thuỷ nông Liễn Sơn;

+ Hệ thống thuỷ nông Bắc và Nam Thái Bình;

+ Hệ thống thuỷ nông Kẻ Sặt Hưng Yên;

+ Công trình Đập Đáy;

+ Hệ thống thuỷ nông  Sông Mã;

+ Hệ thống thuỷ nông Bắc Nghệ An;

+ Hệ thống thuỷ nông Bắc, Tây và Nam Vinh;

+ Hệ thống thuỷ nông  Sông Chu;

+ Hệ thống thuỷ nông Cẩm Xuyên Nghệ Tĩnh;

As a result, the higher grade you will get, the more applicable the essay will be to the write essay for me instructor.

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh Quảng Trị;

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh Tuy Hoà;

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh Quảng Ngãi;

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh  Bến Tre;

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh Sóc Trăng;

+ Hệ thống thuỷ nông ở tỉnh Bạc Liêu;

+ Hệ thống thuỷ nông ở Tỉnh Hà Tiên…

– Tài liệu về các công trình giao thông chủ yếu là các cầu trên các tuyến đường ở miền Bắc, cầu bắc qua sông, đường sắt, cảng, sân bay như:

+  Các cầu trên quốc lộ số 1 ( Hà Nội – Mục Nam Quan – Đò Lèn);

+ Các cầu trên quốc lộ số 2 ( Hà Nội – Phú Đoan – Tuyên Quang – Hà Giang);

+ Các cầu trên quốc lộ số 3 ( Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới – Bắc Kạn);

+ Các cầu trên quốc lộ số 3b (Phú Thông – Chợ Rã);

+ Các cầu trên quốc lộ số 4 (Đình Lập – Ngũ Ngọc, Lạng Sơn – Lung Phai);

+ Các cầu trên quốc lộ số 6 (Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La – Mộc Châu);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 10 (Hoành Mô – Tiên Yên – Biểu Nghi – Hải Phòng);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 11 (Hà Nội – Phú Thọ, Phủ Đoạn – Lục An Châu);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 11b (Hoà Bình – Lạc Thuỷ – Gián Khẩu – Nho Quan);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 13 (Đình Lập – Thái Nguyên – Tuyên Quang -Yên Báy);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 14 ( Hải Phòng – Đồ Sơn);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 15 ( Lào Kay – Bát Sát – Việt Trì – Yên Báy);

+ Các cầu trên đường liên tỉnh số 18 ( Bắc Ninh – Yên Lập – Tiên Yên);

+ Cầu Long Biên;

+ Sân Bay Bạch Mai;

+ Sân Bay Gia Lâm;

+ Cảng Hải Phòng;

+ Đường Sắt tuyến Lạng Sơn – Sài Gòn ; Hải Phòng – Lào Kay ; Tân Ấp – Thà Khẹt…

Đối với khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp: phần lớn các phông tài liệu lưu trữ tiếng Pháp mà Trung tâm đang bảo quản là do tiếp quản từ Kho Lưu trữ trước đây của Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Khối tài liệu này trước đây đã được phân loại, chỉnh lý ở mức độ nhất định theo nguyên tắc phân loại Paul Boudet (khung phân loại của kho Lưu trữ thuộc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương do Paul Boudet – Giám đốc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương xây dựng, gọi tắt là khung phân loại Paul Boudet). Sau khi tiếp quản Kho Lưu trữ Trung ương (ngày nay là Trung tâm Lưu trữ quốc gia I) có nhiệm vụ tiếp tục chỉnh lý khối tài liệu này theo đúng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước quy định. Sau chỉnh lý, mỗi phông tài liệu phải đạt được các kết quả chính như sau:

+ Toàn bộ tài liệu của phông được lập ra thành hồ sơ

+ Biên mục cho hồ sơ

+ Hệ thống hoá hồ sơ cho toàn phông

+ Lập công cụ tra cứu cho hồ sơ tài liệu của phông

Thực hiện yêu cầu nêu trên, các thế hệ viên chức của Trung tâm trong mấy thập kỷ qua đã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện chỉnh lý được một khối lượng rất lớn tài liệu lưu trữ tiếng Pháp. Kết quả là 80% của 58 phông tài liệu hành chính tiếng Pháp đã được chỉnh lý; tài liệu của 200 công trình xây dựng đã được chỉnh lý sơ bộ. Toàn bộ khối tài liệu đã được chỉnh lý đều có đầy đủ công cụ tra cứu phục vụ công tác khai thác sử dụng tài liệu. Trong đó có 43  phông tài liệu hành chính tiếng Pháp đã được xây dựng cơ sở dữ liệu giúp cho độc giả có thể tra cứu trên mạng nội bộ của Trung tâm./.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

 

Liên Hệ Phòng Đọc

1186422 truy cập

162 trực tuyến

Liên kết Website